RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane „RODO”) uprzejmie informujemy, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Okulistyczne Visco sp. z o.o.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Krzysztof Wilk, nr tel. 514054740, mail iod@optor.com.pl.
 3. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania, nr PESEL, nr telefonu) są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług medycznych przez Centrum Okulistyczne Visco sp. z o.o., ul. Bołtucia 10, 85-791 Bydgoszcz.
 4. Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji świadczenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Państwa dane nie będą udostępniane osobom trzecim.
 6. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, nie związanych z profilaktyką zdrowotną, oraz w celach innych niż wskazane.
 7. Mają Państwo prawo:
 • do dostępu do dokumentacji medycznej i informacji o swoim stanie zdrowia, do kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, a także żądać sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody, jeśli miało to miejsce, na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na mocy zgody przed jej wycofaniem,
 • do przeniesienia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • do sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust.1 RODO); oraz wobec przetwarzania danych w celach związanych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO,
 • do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących podstaw prawnych przetwarzania Państwa danych.
 1. Na wszystkie żądania spełnienia Państwa praw związanych ochroną danych otrzymacie Państwo wyczerpującą odpowiedź związaną ze spełnieniem żądania lub odmową jego spełnienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
 2. Korzystając z opcji „rejestracja online” zostaniesz przekierowany na stronę Firmy Kamsoft S. A. będący naszym Podmiotem Przetwarzającym, po przeniesieniu prosimy o zapoznanie się z jego Polityką Bezpieczeństwa.
 3. Na terenie Centrum Okulistycznego Visco Sp. z o.o. prowadzony jest monitoring wizyjny. Pozyskane dane służą wyłącznie ochronie osób oraz mienia i nie są przetwarzane w inny sposób, udostępniane podmiotom zewnętrznym, są trwale usuwane po 30 dniach od dnia ich pozyskania.

Polityka cookies

Poniższa polityka cookies chroniona jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska, źródło informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Centrum Okulistyczne Visco sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Bołtucia 10, 85-791 Bydgoszcz.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Z poważaniem,

Administrator Danych