Cennik

Usługi ambulatoryjne

Konsultacja okulistyczna

180,00 zł

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Pachymetria (pomiar grubości rogówki)

30,00 zł/1 oko

SOCT

75,00 zł/1 oko

Angiografia fluoresceinowa

300,00 zł

Badanie śródbłonka rogówki w mikroskopie lustrzanym

50,00 zł/1 oko

Pole widzenia

40,00 zł/1 oko

Angio-OCT

80,00 zł/1 oko

USG

100,00 zł/1 oko

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

25,00 zł/1 oko

ZABIEGI – LASER YAG

Kapsulotomia laserowa

300,00 zł

Irydotomia laserowa

350,00 zł

Selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT) w jaskrze (1 oko)

350,00 zł

ZABIEGI – LASER DIODOWY 810MM

TTT – przezźreniczna termoterapia

400,00 zł

Cyklofotokoagulacja

600,00 zł

APLIKACJA ZATYCZEK PUNKTÓW ŁZOWYCH

Zatyczki perforowane

400,00 zł

Zatyczki bez otworu

150,00 zł

LECZENIE CHORÓB SIATKÓWKOWYCH

Laseroterapia ogniskowa

od 400,00 zł

Panfotokoagulacja

1600,00 zł

Witreoliza

1200,00 zł

INIEKCJE DOSZKLISTKOWE

Iniekcja doszklistkowa Eylea

1800,00 zł

Iniekcja doszklistkowa Lucentisu

1700,00 zł

Iniekcja doszklistkowa Avastinu

800,00 zł

ZABIEGI Z ZAKRESU CHIRURGII OKA

WIZYTA KWALIFIKACYJNA

Witrektomia

180,00 zł

Zaćma

180,00 zł

Pozostałe

180,00 zł

OPERACJA ZAĆMY

Fakoemulsyfikacja zaćmy niepowikłanej ze wszczepem soczewki zwijalnej

2900,00 zł

Fakoemulsyfikacja zaćmy powikłanej ze wszczepem soczewki

3500,00 zł

DOPŁATY DO OPERACJI ZAĆMY

Soczewka toryczna

+1500,00 zł

Soczewka wieloogniskowa

od 2500,00 zł

Inne (w zależności od typu oraz producenta)

wg ustaleń

OPERACJA RÓWNOCZESNA ZAĆMY I JASKRY

Fakotrabekulektomia

5500,00 zł

Fakotrabekulektomia zaćmy z cyklofotokoagulacją

4500,00 zł

OPERACJA BEZSOCZEWKOWOŚCI (WSZCZEP WTÓRNY)

Z fiksacją śródskleralną

2800,00 zł

Z soczewką Artisan

2500,00 zł

OPERACJE JASKRY

Trabekulektomia

2500,00 zł

Cyklofotokoagulacja przeztwardówkowa laserem diodowym

1900,00 zł

Sklerostomia laserowa

1800,00 zł

WITREKTOMIA PPV

Operacja błony nasiatkówkowej

6900,00 zł

Dodatkowe: podanie dekalizy/endolaser/gazy

400,00 zł

Operacja otworu w plamce

6900,00 zł

Operacja uzupełniająca (wymiana oleju lub/ i witrektomia uzupełniająca)

4900,00 zł

OPERACJE NA APARACIE OCHRONNYM OKA

Blefaroplastyka (usunięcie nadmiaru skóry powieki)

od 2600,00 zł

Operacja skrzydlika

1300,00 zł

Usunięcie  gradówki

od 600,00zł

Usunięcie  gradówek mnogich

wg ustaleń

Usunięcie kępek żółtych

od 700,00zł

Usunięcie guzków powiek

od 800 zł

Odwinięcia i podwinięcia powiek

od 1300,00 zł

Usunięcie zmian na spojówce

od 1100,00zł

Usunięcie wrastających rzęs (diatermia radiowa)

od 500,00 zł