Badania okulistyczne
dla potrzeb medycyny pracy

Wszyscy pracujący, lub zamierzający podjąć pracę muszą wcześniej uzyskać stosowne zaświadczenie od lekarza Medycy Pracy o zdolności do wykonywania zamierzonej pracy. Duża część zawodów wymaga również wykonania badania okulistycznego, które oceni zdolność osoby do pracy. Lista takich zawodów jest bardzo długa, obejmuje osoby pracujące w warunkach biurowych (komputery, ekrany, maszyny przemysłowe z ekranami, praca w sztucznym oświetleniu), prowadzenie samochodów i innych pojazdów mechanicznych, praca na wysokościach, praca w służbach mundurowych. Lekarz Medycyny Pracy skieruje do okulisty również, gdy będzie miał wątpliwości dotyczące prawidłowego widzenia. Osoby po operacjach okulistycznych (zaćma), po wykonanej laserowej korekcji wzroku również nie unikną spotkania z okulistą podczas uzyskiwania zaświadczenia o zdolności do pracy.

Centrum Okulistyczne Visco oferuje kompleksowe badanie oczu, a w razie zaistnienia konieczności również wykonanie specjalistycznych badań dodatkowych, niezbędne do otrzymania odpowiedniego zaświadczenia dla lekarza Medycyny Pracy.

WIZYTA

Podstawowe badanie dla potrzeb medycyny pracy

180,00 zł

Badania specjalistyczne

wg ustaleń