Jaskra

Jaskra (łac. galucoma) to zespół procesów chorobowych, które prowadzą do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego wraz z komórkami zwojowymi siatkówki. Najczęściej uszkodzenie nerwu wzrokowego jest efektem wystąpienia zbyt wysokiego lub niestabilnego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Niewykryta, przez co nieleczona jaskra doprowadza to ślepoty.
We wczesnym etapie rozwoju jaskry u większości pacjentów przebiega ona bezobjawowo. Dodatkowo zmiany jakie jaskra powoduje w polu widzenia (stopniowe ograniczanie pola widzenia) rozwijają się niesymetrycznie (różnie w każdym oku pod względem miejsca i czasu), a ich rozwój jest powolny na tyle, że mózg nie zauważa ubytków w polu widzenia tylko się do tych zmian adaptuje. 

Dlatego w leczeniu jaskry tak ważną rolę odgrywa profilaktyka. Istotne jest aby wykryć jaskrę na wczesnym etapie, zanim spowoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego. Należy pamiętać, że mimo rozwoju okulistyki nadal nie potrafimy cofnąć zmian już zaistniałych. Okulistyka w ciągu ostatnich prawie trzech dekad osiągnęła etap rozwoju, w którym potrafimy rozpoznać jaskrę na bardzo wczesnym etapie, jak również ją zatrzymać.

Jaskra jest chorobą, która może być dziedziczona. Fakt wystąpienia jej w rodzinie powinien być dodatkowym impulsem do wizyty w gabinecie okulistycznym. Niestety jej brak w rodzinie nie wyklucza jej pojawienia się.

Centrum Okulistyczne Visco oferuje pełną opiekę nad pacjentem. Od rozpoznania, poprzez leczenie kończąc na zabiegach. 

Diagnostyka jaskry obejmuje zarówno podstawowe badania typu pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, ocena dna oka, ale również procedury specjalistyczne jak pachymetria (pomiar grubości rogówki), perymetria (badanie pola widzenia), OCT (pakiet jaskrowy) czy GDX, gonioskopia.

Leczenie jaskry można podzielić na dwie grupy: farmakologiczną oraz zabiegową. Leki podawane w czasie leczenia jaskry najczęściej są w postaci kropli (jaskra jest chorobą przewlekłą i praktycznie jej leczenie będzie dożywotne). Zabiegowe leczenie jaskry obejmuje nie tylko operacje chirurgiczna ale również (a może przede wszystkim) zabiegi laserowe (trabekuloplastyka, irydotomia).
Trzeba pamiętać o tym, że im wcześniej rozpoznamy jaskrę tym łatwiej będzie ją zatrzymać i kontrolować.

OPERACJE JASKRY

Trabekulektomia

2500,00 zł

Cyklofotokoagulacja przeztwardówkowa laserem diodowym

1900,00 zł

Sklerostomia laserowa

1800,00 zł

OPERACJA RÓWNOCZESNA ZAĆMY I JASKRY

Fakotrabekulektomia

5500,00 zł

Fakotrabekulektomia zaćmy z cyklofotokoagulacją

4500,00 zł