AMD

AMD (ang. Age-related Macular Degeneration) zwyrodnienie plamki żółtej, zwane również starczym zwyrodnieniem plamki żółtej.

Plamka żółta znajduje się w centralnej części siatkówki. Odpowiada ona za widzenie centralne, które jest najważniejszym elementem  tego zmysłu. Dzięki prawidłowej pracy plamki żółtej możliwe jest np. czytanie.

AMD jest chorobą przewlekłą, powodującą postępujące zmiany w plamce żółtej prowadzące w konsekwencji do utraty widzenia centralnego.

Wyróżniamy dwie postacie AMD suchą i mokrą. Pierwsza z nich, częściej występująca, powodująca stopniowe, postępujące niszczenie komórek nabłonka barwnikowego plamki żółtej. Jest to postać łagodniejsza z uwagi na czas jej rozwoju. Drugim rodzajem AMD jest tzw. postać mokra. Jest ona zdecydowanie szybciej postępującą postacią AMD, polega na powstawaniu w obrębie nowych naczyń krwionośnych w siatkówce, których ściany są słabe i powodują wystąpienie krwotoków.

Należy pamiętać, że AMD jest uznawane obecnie za główną przyczynę utraty wzroku u osób powyżej 50 roku życia.

Diagnostyka AMD stosowana w Centrum Okulistycznym Visco obejmuje zarówno pełne badanie okulistyczne (w tym pomiar IOP, badanie ostrości widzenia, ocena dna oka, test Amslera itp.) ale również diagnostykę specjalistyczną obejmującą badanie OCT oraz Angiografię Fluoresceinową (AF).

Centrum Okulistyczne Visco oferuje także możliwość leczenia AMD poprzez doszklistkowe podanie preparatów Eylea, Lucentis, czy Avastin.

INIEKCJE DOSZKLISTKOWE

Iniekcja doszklistkowa Eylea

1800,00 zł

Iniekcja doszklistkowa Lucentisu

1700,00 zł

Iniekcja doszklistkowa Avastinu

800,00 zł